ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι διαταραχές της μάθησης συνήθως διαγιγνώσκονται στην πρώιμη σχολική ηλικία. Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Ή ΔΥΣΛΕΞΙΑ είναι η πιο γνωστή και έχει να κάνει με τη δυσκολία του παιδιού να διαβάσει με τρόπο αποδεκτό για την ηλικία του και να κατανοήσει το κείμενο. Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ είναι η δυσκολία του παιδιού να κατανοήσει μαθηματικούς όρους και σύμβολα και να εκτελέσει πράξεις. Συνήθως, συνυπάρχει με τη διαταραχή της ανάγνωσης. Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ συνήθως εμφανίζεται μαζί με τις δυο προηγούμενες και αφορά στη δυσκολία του παιδιού να δημιουργήσει ένα γραπτό κείμενο με σωστή ορθογραφία, στίξη και νόημα. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει πολύ το παιδί στην απόκτηση των δεξιοτήτων και στην αυτοεκτίμησή του. Τις περισσότερες φορές η διορθωτική εκπαίδευση αρκεί π.χ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική παιδαγωγική. Μερικές φορές όμως χρειάζεται και ψυχοθεραπεία για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του παιδιού ή για την υποστήριξη της οικογένειας.