ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΩΒΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για την άρνηση του παιδιού να μιλήσει σε κάποιες κοινωνικές καταστάσεις, όπως το σχολείο, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει προβλήματα στην έκφραση και στη χρήση της γλώσσας. Παράλληλα, συνεννοείται με άλλους τρόπους, όπως χειρονομίες ή επιφωνήματα και συμπεριφέρεται με συστολή κι αποφευτικότητα. Η κατάσταση αποδίδεται σε κακή σχέση με τη μητέρα στο πρώιμο σταδιο της ανάπτυξης του βρέφους π.χ. παραμέληση από καταθλιπτική μητέρα, και τραυματικές εμπειρίες αυτής της φάσης.