ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Η διαταραχή αυτή περιγράφει την ασυμφωνία ανάμεσα στο φύλο του ατόμου και στην φυλετική του ταυτότητα ανεξαρτήτως των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Η δυσφορία για το φύλο, όπως αντικατοπτρίζεται στα γενετικά όργανα, για το ρόλο του φύλου όπως εκφράζεται με το παιχνίδι ή την κοινωνική συμπεριφορά, εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και κορυφώνεται στην εφηβική. Από ένα σημείο και μετά η προσοχή του παιδιού εστιάζεται στο να ξεφορτωθεί τα χαρακτηριστικά του φύλου του π.χ. ρούχα, κάτι που στην εφηβεία και στην ενηλικίωση το συναντούμε ως μια επιθυμία για εγχείριση και άλλες επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Ήδη από την παιδική ηλικία η κοροϊδία και η απόρριψη βάζουν τις βάσεις για διάφορα ψυχολογικά προβλήματα όπως κατάθλιψη, αυτοκτονικές ιδέες και χρήση ουσιών. Μπορεί επίσης το παιδί να εκτροχιαστεί σε παραφιλίες ή σεξουαλικές διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να επιλέξει διάφορες κατευθύνσεις για να συμφιλιωθεί ή να αλλάξει το φύλο του, όμως η πιο ασφαλής κατεύθυνση είναι η ψυχοθεραπεία, ατομική ή ομαδική, που θα βοηθήσει το άτομο να προσαρμοστεί στις αλλαγές, να διαχειριστεί διαταραχές προσωπικότητας που συνήθως συνυπάρχουν και να αναπτύξει μια υγιή ταυτότητα και τρόπο ζωής.