ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ

Ο τίτλος αυτός χαρακτηρίζει μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Το παιδί εκδηλώνει επιθετικότητα σε ανθρώπους και ζώα, καταστρέφει εσκεμμένα τις περιουσίες των άλλων, κλέβει, φεύγει από το σπίτι ή το σχολείο, αγνοεί τους γονεϊκούς περιορισμούς και τους κοινωνικούς κανόνες. Κάνει σεξ, πίνει, καπνίζει από μικρό και χωρίς να φοβάται ή να νιώθει ενοχές. Η συμπεριφορά αυτή παρατηρείται περισσότερο σε αγόρια, ξεκινά συνήθως στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία και αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα θεραπευτικά εξελίσεται σε Αντικοινωνική Διαταραχή της προσωπικότητας. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν μέσα στην οικογένεια. Η παραμέληση, η κακοποίηση και η ψυχοπαθολογία των γονιών δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο παραπτωματικής συμπεριφοράς. Σ’αυτές τις περιπτώσεις είναι αποτελεσματική η ατομική και η οικογενειακή θεραπεία.