ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αν δεν πρόκειται για περίπτωση παραμέλησης, τότε είναι μια ακραία άρνηση του παιδιού να δεχτεί το φαγητό με αποτέλεσμα να μην παίρνει βάρος και να μην αναπτύσσεται φυσιολογικά. Θα πρέπει να γίνει μια σωστή διαγνωστική εξέταση του παιδιού και του γονέα που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας του για να εντοπιστούν άλλες προβληματικές συμπεριφορές αν υπάρχουν και να βοηθηθεί η οικογένεια.