ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ Ή ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η διαταραχή αυτή είναι αρκετά σπάνια και αφορά την αδυναμία του παιδιού να επικοινωνήσει συναισθηματικά με τους άλλους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να δείχνει υπερβολική προσκόλληση χωρίς προφανή λόγο, υπερβολική ψυχρότητα, ή απότομες αλλαγές από το ένα στο άλλο. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται σε παραμέληση των σωματικών και ψυχικών του αναγκών και σε παροχή φροντίδας από άτομα που διαρκώς αλλάζουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξεταστεί η ικανότητα των γονιών να προσφέρουν την απαιτούμενη φροντίδα στα παιδιά τους και να αντιμετωπιστεί το παιδί ψυχοθεραπευτικά.