ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα τα μέλη του οποίου συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Στη διάρκεια του κύκλου ζωής της η οικογένεια μπορεί να συναντήσει εμπλοκές. Η παρουσία των εμπλοκών θα κάνει τη λειτουργία της οικογένειας δύσκολη και θα αποσυντονίσει το σύστημα. Τότε θα κάνει την εμφάνισή του το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα μπορεί να πλήξει ένα ή περισσότερα μέλη αλλά στην ουσία πλήττει όλα τα μέλη και υποχρεώνει την οικογένεια ως σύστημα να δυσλειτουργεί. Μετά από τις προσπάθειες αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας η οικογένεια θα χαρακτηρίσει το πρόβλημα ανυπέρβλητο και θα ζητήσει βοήθεια πέρα από τα στενά όρια του συστήματος. Σε αυτήν την φάση μπορεί να ζητηθεί και η συνεισφορά του ψυχοθεραπευτή.
Η οικογενειακή θεραπεία ανήκει στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης. Ανάλογα με την κρίση του θεραπευτή μπορούν συμπληρωματικά να εφαρμοστούν και άλλες θεραπευτικές τεχνικές. Η παρουσία των μελών της οικογένειας θα ζητηθεί στη συνάντηση με τον οικογενειακό θεραπευτή. Ο θεραπευτής με τη βοήθεια της οικογένειας θα συνδιαμορφώσει το πλαίσιο της συνεργασίας. Θα λάβει υπόψιν τις ανάγκες των μελών, τις επιθυμίες τους, τις συγκρούσεις αν υπάρχουν, ακόμη και το δικαίωμα κάποιου από τα μέλη στη μη συμμετοχή. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να προχωρήσει ακόμη και με τη συμμετοχή ενός μόνο μέλους. Περαιτέρω λεπτομέρειες της συνεργασίας συζητιούνται μεταξύ θεραπευτή και μελών της οικογένειας στην αρχή της συνεργασίας και αν χρειαστεί και στην πορεία.