Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η συμβουλευτική ψυχολογία επικεντρώνεται στην καθοδήγηση του συμβουλευομένου και στην ανεύρεση λύσεων για τα τρέχοντα προβλήματά του. Ως ψυχολογική ειδικότητα ξεκινάει βοηθώντας το άτομο να γνωρίσει
τον εαυτό του και το περιβάλλον του, δηλαδή με μια υψηλού επιπέδου αυτογνωσία. Σταδιακά προάγει την ψυχολογική εξέλιξη του συμβουλευόμενου, την αξιοποίηση των ψυχολογικών αποθεμάτων του, των ικανοτήτων του και την επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων του. Ο επιστήμονας που επηρέασε περισσότερο την συμβουλευτική ψυχολογία υπήρξε ο Carl Rogers. Ο Carl Rogers διατύπωσε την προσωποκεντρική θεωρία ανατρέποντας πολλά από τα δεδομένα της ατομικής ψυχοθεραπείας της εποχής εισάγοντας για πρώτη φορά τον όρο «πελάτη» αντί «ασθενή», μιλώντας για την «άνευ όρων αποδοχή» του πελάτη από τον σύμβουλο και την ενσυναίσθηση. Σύμφωνα με την προσωποκεντρική προσέγγιση, τα άτομα είναι από τη φύση τους δημιουργικά και αξιόπιστα και προσπαθούν να ικανοποιήσουν δύο πρωταρχικές ανάγκες. Η πρώτη είναι η τάση του ατόμου προς την αυτοπραγμάτωση και η δεύτερη είναι η ανάγκη για αγάπη και αποδοχή από τους άλλους. Συνεπώς η προσωποκεντρική θεραπεία στοχεύει στη δυναμική επανοργάνωση του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου του ατόμου.