Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΨ

Η γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεία είναι μια σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση με βασικά συνθετικά την ψυχαναλυτική θεωρία και την γνωστική συμπεριφορική πρακτική. Ανήκει στα βραχεία μοντέλα ψυχοθεραπείας με υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας και δημοφιλίας. Εμπνευστής της υπήρξε ο Antony Ryle ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα το μοντέλο της ΓΑΨ το 1982. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου της ΓΑΨ είναι οι 16 συνεδρίες, τα follow ups, το ημερολόγιο και το διάγραμμα αξιολόγησης των θεραπευτικών στόχων. Λέξεις κλειδιά της μεθόδου είναι «οι παγίδες», «τα διλλήματα», «οι εμπλοκές». Η ΓΑΨ επιτρέπει την προσωπική ανάλυση και ενδοσκόπηση στα πλαίσια μιας στοχοκατευθυνόμενης στρατηγικής για την αλλαγή της συμπεριφοράς.