ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Οι ομιλίες ψυχολογίας είναι ευρέως διαδεδομένες. Η δημοφιλία της επιστήμης της ψυχολογίας αυξάνεται συνεχώς. Τα κλασικά θέματα της ψυχολογίας που συζητιούνται δημόσια είναι η ανάπτυξη των παιδιών, η εφηβεία, η μητρότητα, οι εξαρτήσεις, οι ψυχολογικές διαταραχές, η κακοποίηση των ανθρώπων σε αδυναμία κ.α. Τα πιο σύγχρονα θέματα περιλαμβάνουν τον εθισμό στο διαδίκτυο, τον σχολικό εκφοβισμό, τις διατροφικές διαταραχές, την υιοθεσία και παρένθετη μητρότητα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις διατροφικές διαταραχές, τη μετανάστευση. Οι ομιλίες συνήθως οργανώνονται γύρω από έναν ή περισσότερους βασικούς ομιλητές με επιστημονική επάρκεια. Το κοινό μπορεί να αποτελείται από ετερόκλητα μέλη ή και συγκεκριμένες ομάδες. Συχνά, στο τέλος της παρουσίασης απαντώνται ερωτήσεις του κοινού από τους ομιλητές. Σε εξέλιξη των κλασικών ομιλιών οι διαδραστικές ομιλίες δίνουν μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στο κοινό και συνδιαμόρφωσης του παρουσιαζόμενου υλικού. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πολυμέσα και πρωτότυπα υλικά ή μέθοδοι. Ένας πολύ δημοφιλής τρόπος κατανόησης του περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδια ρόλων και σύντομα videos από δημοφιλή films ή την προσωπική συλλογή της ειδικού.