ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Τα σεμινάρια διακρίνονται από τις ομιλίες ψυχολογίας για το επιμορφωτικό τους σκοπό και περιεχόμενο. Η θεματολογία είναι αυστηρά επιστημονική. Το κοινό πρέπει να διαθέτει επιστημονικό ενδιαφέρον και μπορεί να αποτελείται από φοιτητές, μαθητευόμενους στην ψυχοθεραπεία, ειδικούς του χώρου ή συγγενών επαγγελμάτων. Εκτός από την ευρεία θεματολογία τα σεμινάρια μπορεί να διαθέτουν και ποικιλία μεθόδων και μέσων εκμάθησης και να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Η σημαντικότερη συνεισφορά των σεμιναρίων στον χώρο της ψυχολογίας είναι η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, η παρουσίαση νέων μεθόδων και η παρουσίαση πρωτότυπων τεχνικών υπό δοκιμή.