ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι το πιο συνηθισμένο θεραπευτικό μοντέλο. Αυτό οφείλεται στις πιο διαδεδομένες τεχνικές ψυχοθεραπείας και στις προτιμήσεις των πελάτών. Οι ατομικές συνεδρίες δομούνται γύρω από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Ο θεραπευτής βασίζεται στις ψυχοθεραπευτικές του τεχνικές και έχει τη δυνατότητα να τις συνθέτει με κριτήριο το όφελος του πελάτη του. Οι όροι της συνεργασίας συζητιούνται αναλυτικά στο πρώτο ραντεβού και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας αν χρειαστεί. Η παρουσία σημαντικών για τον πελάτη προσώπων στη θεραπεία μπορεί να τεθεί στην πορεία είτε από τον πελάτη είτε από τον ειδικό αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ο πελάτης να το επιτρέψει. Οι σημαντικοί άλλοι είναι ούτως ή άλλως παρόντες στις συνεδρίες μέσα από τη διερεύνηση των σχέσεών μας και των επιδιώξεών μας.Οι ατομικές συνεδρίες δίνουν μεγάλη έμφαση στην ιδιωτικότητα και την εμπιστοσύνη. Ακολουθούν τις ανάγκες του πελάτη και σέβονται τις περιστάσεις. Κυρίως όμως σέβονται τον θεραπευτικό στόχο και οφείλουν με τον αποδοτικότερο τρόπο να δουλέψουν για αυτόν. Ο θεραπευτικός στόχος μπορεί να ποικίλει από την αυτογνωσία μέχρι την απαλλαγή από επώδυνα συμπτώματα όπως κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά, προβλήματα στις σχέσεις, διαταραχές του άγχους, της διατροφής και πολλά άλλα.