ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ψυχοθεραπεία είναι η ειδικότητα της επιστήμης της ψυχολογίας που προσεγγίζει θεραπευτικά τις διαταραχές των συναισθημάτων και τις δυσλειτουργίες του σώματος. Για την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου ακολουθούνται ολοκληρωμένες θεραπευτικές τεχνικές ή πρωτόκολλα. Οι θεραπευτικές τεχνικές σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά. Οι ιδιαιτερότητες των ψυχοθεραπευτικών μέσων και οι κανόνες της ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας συζητιούνται και συμφωνούνται μεταξύ του ψυχοθεραπευτή και του πελάτη και συμμορφώνονται με την δεοντολογία του επαγγέλματος. Με την ολοκλήρωση της θεραπείας ολοκληρώνεται η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.
Ίσως η πιο γνωστή ψυχοθεραπευτική μέθοδος είναι η ψυχανάλυση που εμπνεύστηκε και θεμελίωσε ο Sigmund Freud στις αρχές του 20ου αιώνα. Με την εξέλιξη της ιατρικής, της νευροεπιστήμης και της ψυχολογίας αναδύθηκαν κι άλλες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι όπως η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, η ψυχοδυναμική θεραπεία, η γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, η γνωστική αναλυτική θεραπεία, η συστημική θεραπεία και άλλες. Η συνεχής έρευνα και η απαίτηση για πιο αποτελεσματικές και βραχείες μεθόδους οδήγησε σταδιακά σε πιο εξελιγμένα μοντέλα ψυχοθεραπείας αφήνοντας πίσω τις μακροχρόνιες πρακτικές.
Σήμερα, η επιστήμη της ψυχολογίας προσφέρει μια επιλογή από ψυχοθεραπευτικές εξειδικεύσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ψυχολογικών διαταραχών οι οποίες στο παρελθόν έβρισκαν ελάχιστη, ανεπαρκή ή αποκλειστικά φαρμακευτική αντιμετώπιση.